Yeritasardakan

Գրքի վիրտուալ տոնավաճառը ողջունում է Ձեզ:

Այստեղ տեղ է գտել գեղարվեստական և ուսումնական գրականության համակարգված ընտրանին: Գնելով Ձեզ անհրաժեշտ գիրքը՝ Դուք գրավաճառներին տալիս եք գրքերն իրացնելու այլընտրանքային հնարավորություն՝ նպաստելով Երևանի համար ավանդույթ դարձած տոնավաճառի պահպանմանը նոր ձևաչափով:


ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Պայմաններ

 

Ձեզ ենք ներկայացնում կայքի ծառայություննրից օգտվելու կանոնները`

Կայքում հայտարարություն տեղադրող կողմը բացարձակապես պատասխանատու է իր բովանդակության համար: Ձեր տեղադրած հայտարարության բովանդակությունը մենք չենք փոխելու, սակայն կարող ենք հեռացնել, եթե այն անպատշաճ է կամ խախտել է հեղինակային իրավունքները:

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում բովանդակության արժանահավատության, ճշգրիտ լինելու համար:

 

Զանգակ հրատարակչություն
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա
BigBrain LLC
© Copyright 2015. Yeritasardakan.com